77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Punktualnie o godz. 17, w niedzielę 1 sierpnia 2021 roku w Sokółce rozległy się syreny. Miasto włączyło się w obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Do uczczenia rocznicy tego jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski zaprosili: Sokólski Ośrodek Kultury, kino „Sokół” oraz Stowarzyszenie im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik

Przed publicznością wystąpił Zespół AZALiSZ, który wykonał piosenki, jakie 77 lat temu rozbrzmiewały w ogarniętej walkami Warszawie.

– Chciałbym zaprosić wszystkich do wspólnego układania ze zniczy kotwicy – symbolu Polski Walczącej. Znicze zakupił Poseł Mieczysław Kazmierz Baszko – poinformował Krzysztof Oszer ze Stowarzyszenia im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.

Kierownik kina „Sokół” Krystyna Kostera przypomniała, że w ramach rocznicowych obchodów, dzień wcześniej – 31 lipca – na placu przed kinem zorganizowano plenerowy pokaz filmu „Miasto 44”.

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni. Straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzonych przez oddziały niemieckie, zginęło od 150 do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców, uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Ze względu na tragiczne skutki Powstania Warszawskiego, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu, pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content