Umowa na realizację projektu dot. wyposażenia kamienicy

Baner z logówkami

W dniu 12.05.2021r. Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska podpisała umowę na realizację projektu pn. „Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wcześniej ze strony władz regionu podpisali ją Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego i Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Sokółka, poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej – budynku pełniącego funkcję centrum integracji lokalnej. Dodatkowo utworzenie infrastruktury społecznej przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego.

Wyremontowany i wyposażony w ramach przedmiotowego projektu budynek będzie miejscem aktywizacji społeczno-kulturalnej lokalnej społeczności. Na parterze powstanie sala dziennego pobytu Seniorów i pracownia kulinarna. Na piętrze będzie się mieścił Gminny Punkt Pomocy Rodzinie oraz Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, sala konferencyjna i aneks kuchenny. Seniorzy będą mogli korzystać z pokoju sportowo-rehabilitacyjnego. Budynek zostanie wyposażony m.in. w: stoły, krzesła, szafy, meble kuchenne, sprzęt AGD i RTV i sprzęt rehabilitacyjny.

Budynek zostanie wyposażony do 30.06.2022r. po zakończeniu trwającego obecnie remontu.

Wartość projektu: 152 919,60 zł
Dofinansowanie: 129 981,66 zł
Wkład własny: 22937,94 zł

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski”.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content