Modernizacja boisk sportowych w Starej Kamionce

Baner z logówkami

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce ze zmodernizowanymi obiektami sportowymi!

Plan sytuacyjny

W dniu 18.03.2021r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie Remont-modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce.

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sokółka poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przyszkolnego w miejscowości Stara Kamionka w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja boiska sportowego oraz placu przyszkolnego w miejscowości Stara Kamionka polegającego na:

  1. Zmianie nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę nożną (demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni żwirowej, modernizacja boiska)
  2. Skocznia do skoku w dal
  3. Montaż ławek

Wydatki ogółem:  116 777,45 zł

Dofinansowanie: 89 998,05 zł

Wkład własny: 26 779,40 zł

Okres realizacji projektu: II-III kwartał 2021r.

Gmina Sokółka pozyskała dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(JF)


Zobacz również

Skip to content