Zakończenie projektu “Akcelerator aktywności obywatelskiej”

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce zakończyła projekt “Akcelerator aktywności obywatelskiej”.

Realizacja Projektu w szkole

Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie budżetu partycypacyjnego w szkole. Dzięki kilkumiesięcznej pracy powołanego Zespołu Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w składzie: Dominika Nowak, Maja Mazur, Marta Trochim, Maciej Wróblewski oraz opiekun-Anna Edyta Rećko, cała społeczność szkolna zapoznała się z zasadami obowiązującymi podczas przeprowadzania SBP.

Osoby odpowiedzialne za przebieg wspomnianej inicjatywy zostały odpowiednio przeszkolone podczas dwóch wyjazdów edukacyjnych, zorganizowanych przez pomysłodawców tegoż projektu: Fundację SocLab oraz Fundację Otwarta Edukacja. Intensywne przygotowania do przeprowadzenia kluczowego wydarzenia – wyborów zwycięskiego projektu rozpoczęły się już we wrześniu 2020 r. W realizację społecznej inicjatywy zaangażowali się wszyscy uczniowie klas I-VIII. Pomysłów na przeznaczenie kwoty 2600 zł (pieniądze pochodzące z budżetu Fundacji SocLab) było wiele, ostatecznie jednak wpłynęło siedem oficjalnych wniosków. Wybory odbyły się 23 października 2020r. Zagłosowało 48 uczniów, z czego 2 głosy uznano za nieważne. Największą ilość głosów uzyskał wniosek o doposażenie placu zabaw – nowe atrakcje podwórkowe (bocianie gniazdo). Pomysłodawcami tego projektu byli uczniowie klasy I, którzy zdaniem większości społeczności szkolnej przeprowadzili najefektowniejszą kampanię wyborczą.

1. ATRAKCJE PODWÓRKOWE – “BOCIANIE GNIAZDO”- 16 głosów
2. SIATKI DO BRAMEK- 12 głosów
3. STÓŁ DO CYMBERGAJA – 6 głosów
4. LUSTRA DO SALI GIMNASTYCZNEJ – 6 głosów
5. GŁOŚNIKI DO SAL LEKCYJNYCH – 3 głosy
6. PUFY/SIEDZISKA – 3 głosy
7. KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – 0 głosów

19 listopada 2020r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu podczas Forum Edukacji Obywatelskiej. Zespoły koordynujące z każdej spośród 8 szkół, które zakwalifikowały się do projektu, zapoznały zgromadzonych z efektami swoich działań, odebrały nagrody oraz certyfikaty. Zachęcamy do obejrzenia nagrania wspomnianego wydarzenia:

https://www.facebook.com/fundacjasoclab/videos/658362434852061

O realizacji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce można również usłyszeć na antenie Radia Białystok, gdzie głos zabrała Anna Edyta Rećko – opiekun zespołu:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/192502?fbclid=IwAR2k2QAn5bNlq22a3s3MZj46HEhMYA4_M_NJnUMEG29BXnLehDLv5SvuWnw

6 grudnia 2020r.nastąpił montaż wyczekiwanej przez dzieci huśtawki! Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom! Podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego – całej społeczności szkolnej, w szczególności Pani Dyrektor – Joannie Gejdel, Pani Beacie Głusieckiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, Uczniom, Rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy oraz Nauczycielom. Funacji Soclab oraz Fundacji Otwarta Edukacja dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak interesującym projekcie!

Zespół Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego:
Dominika Nowak, Maja Mazur, Marta Trochim,
Maciej Wróblewski, opiekun – Anna Edyta Rećko


Zobacz również