Ruszył projekt „Przedszkole z przyszłością”

Baner EFS

Przedszkole nr 3 w Sokółce rozpoczęło realizację projektu pt. „Przedszkole z przyszłością” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu „Przedszkole z przyszłością”

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Osi Priorytetowej IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W dniach 23 i 26 listopada 2020 r. odbyły się szkolenia  on-line dla nauczycieli Przedszkola nr 3 w Sokółce na temat „Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej”. Celem szkoleń było wskazanie nauczycielom praktycznych zastosowań pedagogiki Froebla w codziennej pracy w przedszkolu.

Nauczyciele poznali założenia i filozofię edukacyjną pedagogiki Froebla, sposoby wprowadzania jej do grup przedszkolnych – innowacyjne  metody. Edukator Frobel.pl z Lublina, pani Katarzyna Małek w bardzo ciekawy sposób przedstawiła freblowskie zabawy na każdą porę roku, poranne koło- inne spojrzenie na zajęcia   matematyczne połączone z przyrodą.

26 listopada 2020 r. szkolenie było na temat „Teatrzyki z darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej. Celem tych zajęć było poznanie nowego sposobu przedstawiania treści edukacyjnych. Program ramowy:

  • Jak obrazować, by nie blokować – sztuka przedstawiania treści w przedszkolu.
  • Teatrzyki stolikowe – współtworzenie obrazu z dziećmi.
  • Dziecko widzem i aktorem w edukacji matematycznej – przykładowe scenariusze.
  • Dziecko widzem i aktorem w edukacji przyrodniczej – przykładowe scenariusze.
  • Dziecko widzem i aktorem w edukacji językowej – przykładowe scenariusze.

Do realizacji zajęć związanych z Pedagogiką Froebla zostało zakupionych 5 zestawów  Darów Froebla z oprawą metodyczną  o łącznej wartości  11780,00 zł. Dary Froebla to pomoce dydaktyczne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, służą do zabaw percepcyjno- manipulacyjnych, badawczych, konstrukcyjnych , rozwijają kompetencje kluczowe, w tym m.in. matematyczne, przyrodnicze, oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych.

Po zakończonych szkoleniach, w każdej grupie – od 3-latków do 6-latków – będą prowadzone dodatkowe zajęcia „Matematyka w przyrodzie” z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej „Dary Froebla”.

Od października 2020 r.  do marca 2021 r. w ramach realizacji projektu „Przedszkole z Przyszłością” odbywają  się  w przedszkolu zajęcia dla dzieci 6-letnich „Konstruktorzy robotów”. Instruktorzy Spice Gears Poland Sp. z o.o. prowadzą zajęcia z wykorzystaniem Klocków  Lego Mindstorms EV3- Education, z których dzieci budują roboty, i programują według własnych pomysłów.  Zajęcia  te sprawiają wiele radości dzieciom, rozwijają kompetencje informatyczne i naukowo-techniczne, ćwiczą umysł, zdolności manualne, motorykę dłoni przy składaniu klocków i testowaniu robota. Udział w zajęciach uczy pracy zespołowej.

Do realizacji zajęć  z robotyki przedszkole otrzymało 6 zestawów klocków programowalnych Lego Mindstorms EV3 – WERSJA EDUKACYJNA o wartości 11 790,00 zł, dzięki temu zajęcia będą realizowane od marca 2021 r. do końca roku przez 2 przeszkolonych   pedagogów naszego przedszkola zgodnie z projektem.

Janina Olechno, P3


Zobacz również