Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie

Baner

Stowarzyszenie 9dwunastych zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania.

Program wzmacniania lokalnego aktywizmu “W Różnorodności siła!” 2020 jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, dzięki finansowaniu społecznościowemu oraz z udziałem wolontariatu.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna. UWAGA: Program jest kierowany do wszystkich organizacji i grup nieformalnych, także do tych które na co dzień działają w innych obszarach tematycznych, ale chciałyby zwiększyć wiedzę swoich zespołów na temat równości, równych praw, równego traktowania, zarządzania różnorodnością, włączania mniejszości, itp. Dla takich organizacji m. in. przewidziany jest nowy typ dotacji – dotacje rozwojowe.

Dotacja w wysokości maksymalnie 3 000 zł może być wykorzystana na działania realizowane na terenie województwa podlaskiego, przyczyniające się do:

  • rozwoju dialogu międzykulturowego,
  • kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej,
  • rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji włączającej mniejszości,
  • promowania równości płci a także
  • promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania

Działania mogą być realizowane na terenie województwa podlaskiego w terminie od 15 września do 15 listopada 2020.

Miniprojekty mogą przybierać różnorodne formy, na przykład:

  • wydarzeń publicznych (konferencje, seminaria, spotkania dyskusyjne, pokazy filmów, akcje w przestrzeni publicznej);
  • wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (wystawy, festiwale, szkolenia, warsztaty, treningi);
  • działalności wydawniczej (publikacje drukowane i elektroniczne, broszury, ulotki, materiały informacyjne);
  • wprowadzania lub wzmacniania w działaniach i strukturach organizacji społecznych z terenu województwa podlaskiego perspektywy równościowej, doceniania / wspierania różnorodnych tożsamości, przestrzegania praw człowieka, promowania równego traktowania, zarządzania różnorodnością.

W tym roku po raz pierwszy będzie można wnioskować o dwa typy dotacji: merytoryczne (na projekty skierowane do grup docelowych, na rzecz których działają podlaskie organizacje społeczne i rozwojowe (skierowane do wewnątrz organizacji społecznych, wprowadzające do ich działań i struktur perspektywę równościową). Grupy nieformalne uzyskują większą samodzielność i aż dwie opcje uczestnictwa w Programie. Nieznacznie wzrasta maksymalna kwota dotacji – do 3 000 zł, nie jest przy tym wymagany żaden wkład własny. Jeszcze większy nacisk chcemy położyć na budowanie społeczności – w związku z tym oprócz warsztatów przygotowawczych przed realizacją miniprojektów, zapraszamy także na warsztaty podsumowujące. No i jeszcze jedna ważna zmiana – tym razem Wniosek o dotację jest elektroniczny. O wszystkich nowościach szczegółowo można – a nawet trzeba! – przeczytać w Regulaminie.

Jak złożyć wniosek? Nabór Wniosków o dotacje ruszył 31 lipca 2020. Aby wziąć udział w konkursie dotacyjnym należy najpóźniej do 21 sierpnia 2020 przesłać wypełniony Wniosek wraz z załączonym budżetem. Szczegóły w zakładce na stronie internetowej: 9dwunastych.org w zakładce “Dotacje”.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie: https://9dwunastych.org/wrs20-konkurs/

Grzegorz Stefaniak
wiceprezes 9dwunastych


Zobacz również