Kolejne komputery trafiły do szkół

6 lipca 2020 roku w imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk po raz drugi przekazał szkołom podstawowym 42 laptopy, które zakupiono dzięki grantowi z projektu „Zdalna szkoła+”.

Gmina Sokółka złożyła jeszcze w kwietniu kolejny wniosek na zakup komputerów z programu „Zdalna Szkoła +”, w ramach którego zakupiono laptopy wraz z system operacyjnym Windows 10 oraz pakietem MS Office 2019 Standard.

Przekazanie laptopów

W ramach projektu Gmina Sokółka otrzyma 105.000 zł. Zakupiony sprzęt w ramach projektu przekazano szkołom podstawowym:

SP nr 1 w Sokółce otrzymała 10 laptopów, SP nr 2 w Sokółce – 8 laptopów, SP nr 3 w Sokółce – 7 laptopów, SP w Boguszach – 3 laptopy, SP w Geniuszach – 4 laptopy, SP w Malawiczach Dolnych – 3 laptopy, SP w Starej Kamionce – 4 laptopy, SP w Starej Rozedrance – 3 laptopy.

Przypomnijmy, że 17 kwietnia 2020 roku gmina przekazała już 33 laptopy do szkół, a następnie wypożyczono je uczniom.

Łącznie z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupionych zostało 75 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 189.416 zł, w tym wkład własny gminy 4.600 zł.

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Przekazany sprzęt będzie wykorzystany podczas wakacji przez nauczycieli, którzy zaplanowane mają szkolenia ze zdalnej nauki, a od nowego roku szkolnego laptopy wykorzystane będą przez uczniów w przyszłym procesie dydaktycznym.

Referat Oświaty, fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content