Zarządzenie Burmistrza Sokółki

Zarządzenie Burmistrza Sokółki nr 236/2020 z 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce i Urzędu Stanu Cywilnego oraz ustalenia procedury obsługi interesantów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) zarządza się, co następuje:

§1

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się dostęp do budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1 oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego w 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1.

§2

Korespondencja do Urzędu Miejskiego w Sokółce, zwanego dalej „urzędem”, dostarczana jest:

1) w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,

2) w wersji elektronicznej na adres: kancelaria@sokolka.pl,

3) osobiście w wyznaczonym do tego miejscu w godzinach pracy urzędu (przy wejściu głównym).

§3

Korespondencja z poczty odbierana będzie przez wyznaczoną osobę, przy zachowaniu środków ostrożności tj. używając jednorazowych rękawiczek, płynów dezynfekujących.

§4

Wszyscy pracownicy urzędu na bieżąco odbierają korespondencję mailową.

§5

1. Wpływająca korespondencja odbierana jest i otwierana przy zachowaniu środków ostrożności, tj. używając jednorazowych rękawiczek i płynów dezynfekujących.

2. Korespondencja złożona w urzędzie zostanie umieszczona w pomieszczeniu przy punkcie informacyjnym na okres 24 godzin przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

§6

1. W sytuacjach wyjątkowych należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z pracownikiem merytorycznym prowadzącym daną sprawę w celu umówienia wizyty w urzędzie.

2. Wizyta w urzędzie odbywać się będzie w holu głównym na parterze z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności tj. zachowanie odległości, używając jednorazowych rękawiczek i płynów dezynfekujących.

3. Wykaz telefonów urzędu: https://sokolka.pl/samorzad/informacje/spis-telefonow/

§7

1. Istniejąca w urzędzie kasa zostaje zamknięta. Płatności należy dokonywać w formie przelewów bankowych, przekazów pocztowych lub przelewów elektronicznych.

2. Wpłat podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w Oddziale Banku Pekao S.A w Sokółce.

3. Wpłat podatków należy dokonywać na indywidualne konta podane w decyzji, wpłat podatków i opłat można dokonywać na rachunek bankowy: 26 1240 5211 1111 0010 8700 6473.

4. Wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne konta lub na rachunek bankowy: 12 1240 5211 1111 0010 9294 2252.

§8

Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

DO POBRANIA W BIP:  Zarządzenie Burmistrza Sokółki nr 236/2020

Zasady kwarantanny osób powracających do Polski

Od 15 marca 2020 r. każda osoba powracająca do Polski z zagranicy jest zobowiązana poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Co to oznacza?

 1. Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.
 2. Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.
 3. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

UWAGA! Ogłoszenie Burmistrza Sokółki

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Sokółce przestaje obsługiwać petentów w swojej siedzibie. Sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną (e-usługi poprzez portal miejski www.sokolka.pl), telefonicznie lub korespondencyjnie.


Wpłat podatków i innych opłat należy dokonywać elektronicznie lub w banku (kasa zostaje zamknięta do odwołania).

Numery rachunków bankowych: sokolka.pl/podatki/


Wizytę w Urzędzie Miejskim w Sokółce i Urzędzie Stanu Cywilnego proszę umawiać telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Sokółce – kancelaria: tel. (85) 711 0900, email: kancelaria@sokolka.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miejskiego: sokolka.pl/samorzad/informacje/spis-telefonow/

Urząd Stanu Cywilnego: tel. (85) 6884056, email: usc@sokolka.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. (85) 711 20-64, email: opssok@op.pl


Ograniczajmy zbędne kontakty i unikajmy skupisk ludzi.

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sokółce: tel. 509 449 903, lub
· Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku: tel. (85) 740 95 73,
· Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: tel. 800 190 590.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

DO POBRANIA: Ogłoszenie Burmistrza Sokółki

Informacja KRUS dla rolników w związku z koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Kontakt telefoniczny do Placówki Terenowej KRUS w Sokółce – 85 7117771, 85 7117772.

Kontakt tel. do Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Białostockiej – 85 7121486, 85 7121208.

Piotr Kułakowski
Kierownik Placówki Terenowej
KRUS w Sokółce

ZUS zachęca do ograniczenia wizyt w placówkach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi  swoich klientów o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

– W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do naszych klientów z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z zaleceniem sanepidu, by unikać dużych skupisk ludzi, również w salach obsługi w ZUS nie może przebywać jednocześnie zbyt wiele osób. To dla bezpieczeństwa klientów i pracowników. W placówkach Zakładu pojawiły się też skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami. Dodatkowo, w dniach 16 i 23 marca sale obsługi klienta w ZUS będą pracowały w godzinach od 8.00 do 15.00 – informuje Katarzyna Krupicka , rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z infolinii telefonicznej tel. 22 560 16 00. Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl a także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na temat kontaktu online pod adresem: www.zus.pl .

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów w podlaskim Oddziale ZUS telefoniczne dostępni są doradcy w sprawie ulg i umorzeń: w Białymstoku tel. (85) 748 66 66 oraz (85 )748 66 18, w Augustowie tel. (87) 643 91 41, w Zambrowie tel.(86) 271 33 39 w. 208. Informację w sprawie zasiłków chorobowych i opiekuńczych można uzyskać pod nr tel. (85)748 65 54.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa podlaskiego

Konsultacje dot. turystyki transgranicznej Gminy Sokółka

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

10 marca 2020 r. w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrz Sokółki odbyły się konsultacje społeczne w zakresie kierunków i celów rozwoju turystyki transgranicznej Gminy Sokółka w ramach projektu “Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” (nr projektu: PBU1/0368/16) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo.

Obecnie w ramach projektu trwają remonty zabytkowych kamienic w Sokółce i Grodnie. Szlak Tyzenhauza to duży projekt, który składa się z kompleksu działań, które mają spowodować, że Sokólszczyzna stanie się regionem bardziej atrakcyjnym turystycznie. ZOBACZ WIĘCEJ

Nakrętki pomogą dla Adama

Ma osiem lat i choruje na zespół chorób genetycznych – mowa o Adamie Kozłowskim z Sokółki. To właśnie dla niego zbierane są plastikowe nakrętki, które każdy może wrzucić do metalowych serc, jakie ustawiono na terenie miasta.

W piątek 13 marca 2020 roku mama Adama – Paulina odebrała część nakrętek. W ich przekazaniu uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Wspólnie opróżniono pojemnik w kształcie serca przy Urzędzie Miejskim w Sokółce.
– Środki ze sprzedaży tych nakrętek przeznaczę na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla syna – poinformowała pani Paulina.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Działania prewencyjne MPWiK

W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce zamyka dla osób postronnych wszystkie obiekty należące do przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym Biuro Obsługi Klienta przy ul. Targowej 15 w Sokółce od dnia 13.03.2020 r. będzie nieczynne do odwołania. W miarę możliwości prosimy o załatwianie najpilniejszych kwestii drogą elektroniczną lub telefonicznie. Prosimy również o regulowanie należności przelewami elektronicznymi (kasa będzie nieczynna).

Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce do odwołania rezygnuje z fizycznego odczytu wskazań wodomierzy. Odczyty zostaną przyjęte jako szacunkowe na podstawie zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy. Istnieje możliwość podania odczytu stanu wodomierza drogą telefoniczną lub mailową do dnia 27.03.2020 r. w dniach roboczych w godzinach 700-1500. Osoby posiadające wodomierze ze zdalnym odczytem będą obciążane za faktyczne zużycie wody.

Powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

MPWiK zachęca do kontaktu:
Tel. 85 711 27 53, faks 85 711 46 61
Adresy e-mail:
obslugaklienta@mpwik.sokolka.com
sekretariat@mpwik.sokolka.com

DO POBRANIA: Pismo – działania prewencyjne MPWiK

Tomasz Breńko
Prezes MPWiK

Gmina Sokółka z dofinansowaniem unijnym na żłobek

Wraz z początkiem września 2020 r. pięćdziesięcioro dzieci z gminy Sokółka zostanie objętych fachową opieką w żłobku miejskim przy ul. Grodzieńskiej 43 w Sokółce. W budynku trwa remont, który jest częściowo dofinansowany z programu „Maluch +” 2020. Kwota środków pozyskanych z tego programu to ponad 1 mln 320 tys. zł.

http://www.freepik.com Designed by Freepik

W ostatnich dniach Gmina Sokółka pozyskała kolejne dofinansowanie, w wysokości 1 160 386,40 zł, które przeznaczy na wyposażenie pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 i bieżące funkcjonowanie żłobka. Dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020. Łącznie z obu programów dofinansowanie wyniesie 2 482 226,40 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uwaga!

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, profilaktycznie zalecamy dokonywania wpłat podatków i wnoszenia innych opłat poprzez elektroniczne usługi bankowe (przelewy bankowe).

(wpłaty należy dokonywać na indywidualne konta podane w decyzji)

W celu załatwiania spraw urzędowych zalecamy:
• korzystanie z e-usług poprzez portal miejski www.sokolka.pl
• korzystanie z drogi korespondencyjnej.

Ograniczajmy zbędne kontakty i unikajmy skupisk ludzi.

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!  Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne! Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Źródło: www.gov.pl

Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego

Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

1. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 zawieszam, do odwołania, organizowanie wszelkich imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

DOKUMENTY dot. rozporządzenia:

https://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/rozporzadzenia/2017/2020/rozporzadzenie-porzadkowe-nr-12020-wp.html

Szkoły, przedszkola i żłobek zostaną zamknięte

Szanowni Państwo,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, ale w domu;

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content