Konsultacje dot. turystyki transgranicznej Gminy Sokółka

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

10 marca 2020 r. w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrz Sokółki odbyły się konsultacje społeczne w zakresie kierunków i celów rozwoju turystyki transgranicznej Gminy Sokółka w ramach projektu “Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” (nr projektu: PBU1/0368/16) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo.

Obecnie w ramach projektu trwają remonty zabytkowych kamienic w Sokółce i Grodnie. Szlak Tyzenhauza to duży projekt, który składa się z kompleksu działań, które mają spowodować, że Sokólszczyzna stanie się regionem bardziej atrakcyjnym turystycznie.

Celem konsultacji jest spotkanie z mieszkańcami i omówienie strategii rozwoju turystyki transgranicznej, dyskusja i rozmowa odnośnie kierunków, pomysłów na przyszłość, wspólnych działań mających na celu wzrost liczby turystów i osób odwiedzających transgraniczny region Polski i Białorusi. „Będzie można przedstawić pomysły dotyczące rozwoju turystycznego Sokółki i okolic. Konsultujemy się  również z liderami branży turystycznej. Chcemy, żeby operatorzy białoruscy i polscy nawiązali bardziej owocną współpracę.” – mówi zastępca burmistrza Sokółki Adam Juchnik. Należy przypomnieć, że remontujemy po obu stronach granicy pamiętające czasy Antoniego Tyzenhauza kamienice. Realizujemy też szereg innych działań takich jak  warsztaty, rajdy rowerowe, spotkania. Głównym produktem turystycznym, który powstanie po zrealizowaniu projektu będzie szlak rowerowy Tyzenhauza, który połączy te dwie kamienice – jedną w Sokółce, drugą w Grodnie – dodaje Adam Juchnik .

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną drugi termin konsultacji społecznych zostaje odwołany. Konsultacje będą prowadzone drogą elektroniczną. Potrwają do 26 marca 2020 roku. Prosimy o wyrażenie swoich opinii i sugestii dotyczących strategii rozwoju turystyki transgranicznej projektu „Szlakiem Tyzenhauza …”.

Poniżej w linku znajdują się stosowne formularze:

https://sokolka.pl/2020/02/28/zaproszenie-do-konsultacji-7/

Formularze prosimy przesyłać na adres biuro@aprogroup.pl

Materiał wideo odnośnie konsultacji społecznych Gminy Sokółka:

https://youtu.be/2cRT30lXwrM

Skip to content