Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego

new_releases

Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

1. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 zawieszam, do odwołania, organizowanie wszelkich imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

DOKUMENTY dot. rozporządzenia:

https://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/rozporzadzenia/2017/2020/rozporzadzenie-porzadkowe-nr-12020-wp.html

Skip to content