W NFZ załatwisz sprawę korespondencyjnie

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników – aby ograniczyć rozprzestrzenianie koronawirusa COVID-19 – zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z placówkami podlaskiego oddziału NFZ do minimum.

Zobacz jakie sprawy można załatwić bez konieczności wizyty w Funduszu.

Zlecenia na wyroby medyczne:

  • od 1 stycznia 2020 r. lekarze w poradniach/oddziałach szpitalnych mogą po wystawieniu zlecenia na wyroby medyczne od razu je potwierdzić, jeśli jednak pacjent otrzyma zlecenie na starym druku, może go przesłać poczta do NFZ w celu potwierdzenia. Potwierdzone zlecenie odeślemy na wskazany przez pacjenta adres.

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe:

  • może przesłać do Oddziału Funduszu bezpośrednio lekarz kierujący pacjenta.

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe nie wymagają osobistego zaangażowania pacjenta – są załatwiane wyłącznie korespondencyjnie.

Karty EKUZ:

  • wnioski o wydanie EKUZ można złożyć w formie elektronicznej na adres: ekuz@nfz.gov.pl, poprzez ePUAP oraz listownie.

Ubezpieczenie w NFZ:

  • wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ) oraz wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego można przesłać pocztą tradycyjną lub mejlem: sekretariat@nfz-bialystok.pl (skan pisma)

Ubezpieczenie dobrowolne:

  • wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego można wysłać tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub mejlem: sekretariat@nfz-bialystok.pl.

Korzystanie z e-rozwiązań pomoże zminimalizować ryzyko zarażenia zarówno u Państwa, jak i naszych pracowników. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w najbliższym czasie może zostać zmniejszona do niezbędnego minimum liczba stanowisk obsługi klientów w podlaskim NFZ.

NFZ liczy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590.

Rafał Tomaszczuk
Rzecznik Prasowy POW NFZ


Zobacz również

Skip to content