Uwaga Rolnicy!

Logo KRUS

Stwierdzono przypadki podszywania się pod pracowników KRUS i fałszowanie formularzy urzędowych.

Wobec przypadków podszywania się pod pracowników KRUS oraz korzystania z podrobionych lub przerobionych formularzy urzędowych, mogących powodować negatywne konsekwencje finansowe dla rolników, w przypadku zaistnienia po stronie rolników jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości bądź poprawności danych widniejących w nadesłanych pismach prosimy o kontakt z najbliższą ze względu na właściwość miejscową Placówką Terenową KRUS w celu weryfikacji prawdziwości danych.

Piotr Kułakowski
Kierownik Placówki Terenowej w Sokółce


Zobacz również

Skip to content