Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Baner z logówkami

W czwartek, 21 listopada 2019 r, tj. w Dniu Pracownika Socjalnego, w odremontowanej Kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 12, przecięto wstęgę i otwarto budynek, gdzie w przyszłości będą mieściły się m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, Spółdzielnia Socjalna „Ostoja”, Klub Integracji Społecznej w Sokółce, Zespół Interdyscyplinarny oraz inne podmioty, których realizatorem jest OPS.

Przecięta wstęga na otwarcie nowej siedziby OPS

Dyrektor OPS w Sokółce, Pani Marta Półtorzycka, powitała przybyłych gości: m.in. Posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Panią Wiesławę Burnos, Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską wraz z Zarządem Gminy Sokółka, przedstawicieli Straży Granicznej, Policji oraz Straży Pożarnej, Radnych Rady Miejskiej w Sokółce, przedstawicieli Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli Gminy Sokółka oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji, wręczono kwiaty, upominki, składano życzenia oraz zwiedzano budynek. Nastąpiło też symboliczne przecięcie wstęgi. Był również okolicznościowy tort oraz poczęstunek.

Dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne w Sokółce” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.5. Rewitalizacja.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3.111.969,97 zł, w tym współfinansowanie z Unii Europejskiej – 2.178.378,97 zł, wkład własny – 622.394,01 zł.


Zobacz również