Dotacje na sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wóz strażacki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla Gminy Sokółka w 2019 roku przyznał dotację w kwocie 25.000 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokółka, a Gmina Sokółka na ten cel wyasygnowała kwotę 4.570,60 złotych.

Powyższe środki rozdysponowano między OSP w Starej Kamionce, Starej Rozedrance i Lipinie. Z przyznanej dotacji, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno – technicznej umożliwiającej funkcjonowanie OSP, zakupiono nowy sprzęt.

Przyznane środki finansowe poprawiły stan wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wymaganym normatywem.

Zakupiono następujący sprzęt:

I. OSP Stara Kamionka:
1. Miernik wielogazowy ALTAIR – 1 szt.,
2. Prądownica PP-400 – 1 szt.,
3. Obuwie strażackie skórzane – 4 pary,
4. Kamera termowizyjna SEEK RAVEL FIRE PRO – 1 szt.,
5. Radiotelefon MOTOROLA DP 4600 – 2 szt..

II. OSP Stara Rozedranka:
1. Drabina nasadkowa DN4084/3 CNBOP – 1 szt.,
2. Kurtka strażacka ¾ – 6 szt.,
3. Radiotelefon MOTOROLA DP 4600 – 2 szt.

III. OSP Lipina:
1. Obuwie strażackie gumowe – 6 par,
2. Radiotelefon MOTOROLA DP 4600 – 2 szt.

Jednostki OSP Stara Kamionka i Stara Rozedranka, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do chwili obecnej OSP Stara Kamionka brała udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 40 razy, liczy ona: 47 czynnych członków, 15 honorowych, młodzieżowa drużyna pożarnicza – 10 i drużyna kobieca – 5.  OSP Stara Rozedranka wyjeżdżała do akcji 33 razy, w jednostce działa: 34 czynnych członków i 3 honorowych. OSP Lipina brała udział w akcjach 2 razy. W jednostce jest 39 czynnych strażaków ochotników i 5 honorowych.

Z budżetu Gminy Sokółka środki na ochronę pożarową są przeznaczane na płace kierowców, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników i ich ubezpieczenie, szkolenie, zakup i amortyzację sprzętu, paliwo.

Daniel Głażewski


Zobacz również

Skip to content