Pierwszaki ślubowały

Pasowanie na ucznia odbyło się we wtorek 22 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. Uczestniczył w nim Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Ślubowanie w Jedynce

Ślubowanie złożyli uczniowie pięciu klas. Świadkami tego wydarzenia byli nauczyciele, rodzice, rodzeństwo i dziadkowie pierwszoklasistów.

-Sam byłem uczniem tej szkoły. Życzę Wam, żebyście miło wspominali lata, jakie tutaj spędzicie – powiedział Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce Adam Bitiucki.

Głos zabrał również Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który poinformował pierwszoklasistów, że po ślubowaniu czeka na nich owocowa niespodzianka przygotowana przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską.

Pasowanie na ucznia poprzedziła część artystyczna przygotowana przez pierwszoklasistów. Występ dzieci nagrodzono gromkimi brawami.

Treść ślubowania odczytała Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Bożenna Łazarewicz:

„Ślubuję uroczyście być dobrym i uczciwym uczniem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
uczyć się tego, co piękne i mądre.
Szanować swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.
Kochać Ojczyznę,
wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.”

Uroczystość zakończyło wykonanie pamiątkowych zdjęć.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content