Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedla złożyli ślubowanie

W poniedziałek 20 maja 2019 roku w Kawiarni Sokólskiego Ośrodka Kultury zorganizowano spotkanie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej z Sołtysami Sołectw Gminy Sokółka i Przewodniczącymi Rad Osiedli, na którym odbyło się ich zaprzysiężenie.

Przemówienie w czasie spotkania

W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Adam Juchnik, Pełnomocnik Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz, Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce Katarzyna Hojnik-Horczak, Kierownik Powiatowego Biura Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce Mirosław Mikołajczyk oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Antoni Mędrek.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska złożyła podziękowania Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedli, którzy pełnili tę funkcję w minionej kadencji, a nie uzyskali reelekcji lub zrezygnowali. W dowód uznania za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, za troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań i inicjatyw służących rozwojowi sołectwa i osiedli a tym samym całej naszej gminy, otrzymali pamiątkowe portfele z życzeniami obfitości.  Zaś nowo wybrani Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli otrzymali gratulacje z okazji wyboru, życzenia sukcesów w realizacji zamierzeń na rzecz ich sołectwa i osiedla oraz spersonalizowaną teczkę.

Na terenie gminy Sokółka funkcjonuje 55 sołectw. W ostatnich wyborach sołtysi zmienili się w 14 sołectwach – Jeleniej Górze, Kundziczach, Kundzinie, Lebiedzinie, Lipinie, Nomikach, Poniatowiczach, Nowej Rozedrance, Smolance, Sokolanach, Straży, Zadworzanach, Żukach – Sierbowcach i Wierzchłowcach. W pozostałych sołectwach funkcje tę będą sprawować te same osoby, co w poprzedniej kadencji.

(UM)

 

 


Zobacz również

Skip to content