Rusza budowa wiaduktu w Sokółce

Przecięcie wstęgi

Na tę inwestycję Sokółka czekała ponad 60 lat. W czwartek 23 maja 2019 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w symbolicznym rozpoczęciu budowy wiaduktu przy ul. Kryńskiej  w Sokółce.

Przy jego budowie będzie pracowało 100 osób. Wartość inwestycji to ponad 62 mln zł , z czego 45 mln pochodzi z budżetu województwa. Wiadukt będzie finansowany z funduszy: Województwa Podlaskiego (45 mln zł), PKP PLK (blisko 13,5 mln zł) i Gminy Sokółka (4,5 mln zł). Zakończenie budowy jej wykonawca firma- Intop Warszawa Sp z o.o. planuje na koniec listopada 2021 roku.

– Dziś jest dzień, w którym słowa stają się faktem, rozpoczęła się budowa wiaduktu w Sokółce – mówił podczas spotkania Marszałek Artur Kosicki. – Ta inwestycja pokazuje, że dobra współpraca spółki Skarbu Państwa, samorządu województwa i lokalnych samorządów daje efekty. To inwestycja finansowana przez wiele podmiotów, dlatego ta dobra współpraca jest niezbędna – podkreślał Marszałek Kosicki i dziękował wszystkim zaangażowanym w realizację sokólskiego projektu, w tym Burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej. Marszałek złożył również podziękowania przedstawicielom i dyrekcji PKP PLK S.A. oraz szefom Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Życzył także powodzenia wykonawcy – firmie Intop z Warszawy. – Harmonogram prac jest bardzo napięty, ale mam nadzieję, że inwestycja będzie przebiegała bez żadnych problemów i pod koniec 2021 roku będziemy mogli z wiaduktu już korzystać.

– Projekt wymagał dokończenia procedur, ale pomyślnie dopełniliśmy wszelkich wymogów i możliwe jest rozpoczęcie tej inwestycji – mówiła podczas spotkania Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa. – W imieniu mieszkańców Sokółki dziękuje Zarządowi Województwa, radnym województwa obecnej kadencji a także pracownikom wszystkich szczebli różnych urzędów, a w szczególności dyrekcji PZDW, za przyczynienie się do tej inwestycji.

Wzruszenia nie kryła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Mieszkańcy Sokółki czekali na tę inwestycję ponad 60 lat. Kiedy rozpoczęłam swoją pierwszą kadencję spotkałam na stacji benzynowej starszego pana, który mi powiedział, że jeszcze nikomu się nie udało rozpocząć tej inwestycji. Obiecał, że jak do tego dojdzie, przyniesie mi szampana. I przyniósł, a ja go teraz przyniosę Panu Marszałkowi – zapowiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i dziękując za dotychczasowe wsparcie poprosiła o kolejne na następny wiadukt w Sokółce – przy ul. Białostockiej.

Głos zabrali również parlamentarzyści. Krzysztof Jurgiel przypomniał, że obecny rząd w Podlaskiem realizuje wiele inwestycji infrastrukturalnych, m.in. Via Baltica, Via Carpatia, Rail Baltica i szereg innych.

Z kolei Mieczysław Baszko zaznaczył, że rozwój gospodarczy Sokółki, to rozwój terenu przygranicznego, związanego z tranzytem. Stąd zarówno inwestycje kolejowe jak i drogowe, są bardzo ważne nie tylko dla Ziemi Sokólskiej, ale dla rozwoju gospodarczego całego regionu. – A przypomnę, że w Sokółce jest jedna z najstarszych linii kolejowych , bo budowana jeszcze za cara – mówił podczas spotkania – To super inwestycja, o której i mieszkańcy Sokółki i całej gminy, a przede wszystkim przedsiębiorcy będą pamiętać.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali od przedstawicieli wykonawcy symboliczne poziomice.

W związku z inwestycją, pierwsze utrudnienia dla mieszkańców spodziewane są w roku 2020.

– Zamkniemy wówczas ulicę Kolejową a potem będziemy wprowadzać kolejne zmiany w organizacji ruchu – zapowiedział inwestor.

Prace budowlane obejmują m.in.:

  • budowę wiaduktu nad torami PKP;
  • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 674 (ul. Mariańska i Kryńska);
  • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi ;
  • budowę i przebudowę chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej, odcinków kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej oraz PKP;
  • rozbiórkę 8 budynków,
  • wycinkę drzew i krzewów.

Na podstawie materiału z wrotapodlasia.pl

Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content