Na spotkaniu z Merem Grodna

We wtorek 26 lutego 2019 roku w sokólskim Urzędzie Miejskim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Adamem Juchnikiem spotkali się z Merem Grodna Mieczysławem Gojem. Włodarze omówili szczegóły realizacji wspólnego projektu.

Wizyta Mera Grodna w Sokółce

Chodzi o projekt „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno”, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Sokółka. Projekt, który rozpoczął się 1 marca 2019 roku, będzie realizowany wspólnie z Departamentem Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego miasta Grodno oraz Grodzieńskim Oddziałem Obwodowej Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno – Sportowy. Wartość projektu to 2 mln 139 tys. 254,66 euro, z czego dofinansowanie wyniesie 90 procent.

W ciągu dwóch lat (do marca 2021 roku) projekt zakłada realizację wspólnych działań po obu stronach granicy. Powstanie unikalny produkt turystyczny transgraniczny pod nazwą „Szlak Tyzenhauza” – szlak rowerowy Sokółka – Grodno dł. 59 km (PL 26 km, BY 33 km). Wyremontowane w ramach projektu zabytkowe kamienice wpisane do rejestru zabytków (w Sokółce kamienica przy ul. Piłsudskiego 1), zostaną przeznaczone na cele kulturalno – edukacyjne i turystyczne. W Sokółce powstanie, a w Grodnie zostanie doposażony Punkt Informacji Turystyczne w celu kompleksowej obsługi turystów. Odbędą się międzynarodowe konferencje, warsztaty, rajdy rowerowe, plener malarski, szkolenia. Nastąpi rozwój infrastruktury turystycznej obszaru pogranicza, powstanie wspólna oferta turystyczna, wzrośnie świadomość mieszkańców na temat potencjału obszaru, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania regionem po obu stronach granicy, jako atrakcyjnym miejscem pobytu turystów. Zostaną stworzone warunki do rozwoju usług turystycznych i około turystycznych.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content