Najlepsi z najlepszych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wręczyła stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów z sokólskiej gminy. Uroczystość odbyła się w środę 27 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

Wręzcenie stypendium

Stypendia Burmistrza Sokółki za wysokie wyniki w nauce za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019 otrzymało w sumie 190 uczniów. Wśród nich byli wychowankowie szkół podstawowych oraz – po raz pierwszy – uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej w Sokółce.

Pani Burmistrz pogratulowała każdemu stypendyście. Do gratulacji przyłączył się obecny na uroczystości Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. Pani Burmistrz podziękowała również rodzicom i nauczycielom tak wspaniałych wychowanków.

Na stypendia naukowe Burmistrza Sokółki przeznaczono ok. 30 tys. zł. Za dobre wyniki uczniowie otrzymali od 150 do 250 złotych.

Uroczystość uświetnił występ dzieci i młodzieży z Samorządowej Szkoły Muzycznej w Sokółce.

Na zakończenie uczniowie podziękowali Pani Burmistrz za otrzymane stypendia.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content