Nowe wzory sprawozdań

Burmistrz Sokółki informuje, że 8 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627).

Sprawozdania za 2018 rok należy składać na nowych wzorach.

Wzory sprawozdań są dostępne pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1627/1

(JR)

Skip to content