Hazard? nie, dziękuję

16 stycznia 2019 r. funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej odwiedzili Szkołę Podstawową w Geniuszach, gdzie na spotkaniu z uczniami klasy szóstej, siódmej i ósmej rozmawiali m. in. na temat hazardu i wynikających z niego zagrożeń.

Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest hazard i jakie niebezpieczeństwa wynikają z udziału w nim oraz jak ich unikać. W trakcie spotkania uczniowie uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a także wymienili się z przedstawicielami KAS swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dostrzegając zagrożenie uzależnienia młodzieży od hazardu Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „HAZARD? Nie, dziękuję!”. Celem działań jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze prowadzenia gier hazardowych, w tym w sieci Internet, a także podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard, a w konsekwencji uzależnienie od niego.

Akcja „HAZARD? Nie, dziękuję!”, prowadzona jest w województwie podlaskim przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku. Jest to cykl lekcji kierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Aleksandra Klimczak – Radkiewicz

Skip to content