Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Elektryczność
Fot. Wikipedia.org

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

20-08-2018, w godz. 8-14: Sokolany (od 48 do 52) i Sierbowce (kolonia nr 16).

23-08-2018, w godz. 8-14: Sokolany (kolonia 56).

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok


Zobacz również