Sokółka – Gmina wielu wyznań i kultur

Od 1 lutego do końca listopada 2017 r. Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka w Sokółce realizowało projekt pn. “Sokólski barwy kulturowości”.

Celem projektu było przeprowadzenie cyklu prelekcji i warsztatów oraz nagranie filmu “Sokółka – Gmina wielu wyznań i kultur” promującego wielokulturowość Sokółki.

W trakcie zajęć młodzież ze szkół z powiatu sokólskiego uczestniczyła w prelekcjach i warsztatach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje na temat kultury romskiej, tatarskiej, żydowskiej oraz religii prawosławnej.

Po nabyciu wiedzy teoretycznej na warsztatach filmowych i z realizacji dźwięku, z grona uczestników wybrano ekipę filmową, która w okresie wakacyjnym na przełomie lipca i sierpnia realizowała filmy. Ogłoszony konkurs na scenariusz filmowy wygrał Artur Lingo, który tym samym został reżyserem filmu. Premiera odbyła się w sokólskim kinie podczas święta wolontariatu.

Film jest już dostępny w serwisie YouTube, więc zapraszamy do oglądania:

Projekt dofinansowano w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Przemysław Dziaduła


Zobacz również