Niepodległa Polska ma 99 lat

Przy pomniku Marszałka

Liturgia odprawiona w cerkwi prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego rozpoczęła sokólskie obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w sobotę 11 listopada 2017 roku. W uroczystościach uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami – Adamem Kowalczukiem oraz Antonim Stefanowiczem.

-Jestem dumna, że krzewicie postawę patriotyczną – powiedziała do zgromadzonych pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Pamiętajcie, że – jak podkreślał Wincenty Witos – nie ma sprawy ważniejszej niż Polska – dodała Pani Burmistrz.

Uroczystość patriotyczną pod Pomnikiem Marszałka poprzedziła msza w intencji Ojczyzny. Odprawiono ją w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego. Mszy przewodniczył Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Stanisław Gniedziejko.

Po nabożeństwie kolumna prowadzona przez Powiatową Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Suchowoli przemaszerowała pod pomnik twórcy polskiej niepodległości. Przemówienia okolicznościowe wygłosili Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko. List od Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego odczytał Tomasz Fiłonowicz z Urzędu Marszałkowskiego. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali Apelu Pamięci, odczytanego przez Majora Piotra Horsztyńskiego z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Kolejnym punktem programu było złożenie wieńców pod pomnikiem przez poszczególne delegacje.

Uroczystość patriotyczną zakończył występ Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli.

Tego dnia Burmistrz Sokółki razem z młodzieżą złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą por. Władysława Borysewicza oraz pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content