Szukają talentów

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki uzyskał grant na projekt ”Szukamy talentów – wielokulturowość w poezji”  z programu Działaj Lokalnie X 2017,  współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowany przez Fundację SFL i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Projekt jest naturalną kontynuacją poprzednich działań na rzecz wielokulturowości sokólszczyzny. Motywem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia będzie poezja inspirowana wielokulturowością oraz wzajemne przenikanie się kultur. Skierowany jest on do dorosłych i młodzieży licealnej, natomiast realizacja odbędzie się w drugiej połowie tego roku.

W ramach projektu odbędą się cztery spotkania na których będą prezentowane wiersze twórców pochodzących z naszego regionu. Najbardziej zależy nam na odnalezieniu autorów mało znanych i utworach, które nigdy nie były drukowane. Naszym celem jest umożliwienie pogłębienia wiedzy o poezji i twórcach naszej małej ojczyzny w kulturze katolickiej, prawosławnej, romskiej, tatarskiej i judaizmie. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie pokaże, jak ciekawa i różnorodna jest miejscowa społeczność.

Młodzież z sokólskiego Liceum Ogólnokształcącego aktywnie włączy się do projektu użyczając swojego głosu i dykcji przy prezentacji wybranej twórczości.

Projekt zakończy się wydaniem antologii najciekawszych wierszy, które wyłoni specjalnie powołana komisja.

Współorganizatorami projektu są: Biblioteka Publiczna w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce.

(KB)


Zobacz również

Skip to content