Podsumowanie Akademii Przedszkolaka

Baner z logówkami

6 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce uroczyście podsumowano realizację projektu pt. „Akademia Przedszkolaka”, który współfinansowała Unia Europejska, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Gmina Sokółka.

Zdjęcie grupowe

Podczas spotkania Pan Adam Kowalczuk Zastępca Burmistrza podziękował koordynatorkom projektu: Annie Żemajduk i Małgorzacie Czaplejewicz, Dyrektorkom przedszkoli Barbarze Dubrówko, Elżbiecie Pawlukiewicz, Janinie Olechno, Irenie Szarkowskiej i Lucynie Szymańskiej. Wręczył paniom pamiątkowe dyplomy. Wyrazy podziękowania skierował do kadry pedagogicznej, rodziców i dzieci, które uczestniczyły w projekcie. Realizatorki projektu podziękowały władzom samorządowym za wsparcie i zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. Przekazano kwiaty i pamiątkowe grawertony Pani Ewie Kulikowskiej Burmistrz Sokółki oraz Panu Adamowi Kowalczukowi Zastępcy Burmistrza Sokółki.

Pan Kowalczuk podsumowując projekt podkreślił, że w pięciu przedszkolach zrealizowano 2736 godzin zajęć z dziećmi, a w tym: „Zabawy z językiem angielskim”, „Wesołe Minionki”, „Mały Konstruktor”, „Twórczy Przedszkolak”, „Raz, dwa, trzy”, „Mały Badacz”, zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne). Zajęcia miały na celu zwiększenie u dzieci umiejętności matematycznych, naukowo technicznych, informatycznych, a także rozbudzenie zainteresowań językowych, rozwój kompetencji społeczno-edukacyjnych oraz wzrost kreatywności i innowacyjności oraz zmniejszenie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

W ramach projektu do każdego przedszkola zakupiono tablice interaktywne Smart, zestawy klocków Lego Duplo, sortery drewniane, programy komputerowe do j. angielskiego, edukacyjne gry planszowe, książki 365 eksperymentów, zestawy preparatów – Botanika, mikroskopy z wyświetlaczem, preparaty mikroskopowe, magnesy, pipety, lupy, preparaty mikroskopowe, książki. Do oddziałów specjalnych zakupiono: Teczki pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, „Ja i mój świat”, lekcje dla uczniów z autyzmem, „Co dzień naprzód”, „Oto ja!” karty pracy, „Uczę się rozumieć innych”, „Metoda Dobrego Startu”, „Dziecko a integracja sensoryczna”, „Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem”, matematyczne rozgrywki, małymi kroczkami – Liczymy do 10,  kontrakt klasowy, ruchomy kalendarz, kolorowy system dziesiętny, klocki drewniane, pacynki, rzutki, dyktafon i wiele innych pomocy.

Do realizacji celu głównego przyczyniło się również objęcie wsparciem nauczycielek poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania nowych metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. W ramach projektu przeprowadzono sześć szkoleń: „Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w przedszkolu z wykorzystaniem gier i zabaw”, szkolenie prowadziła Joanna Wójcicka z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, „Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dzieckiem w przedszkolu” – prowadził Zdzisław Babicz – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, „Integracja Sensoryczna Ayers w praktyce pedagogicznej” prowadziła Daniela Schlager-Jaschky, „Metoda projektu kluczem do efektywnej edukacji” prowadziła Jadwiga Czyżewska z CEN w Białymstoku, „Tworzenie Sieci Współpracy Nauczycieli” prowadziła Anna Krawczuk z CEN w Białymstoku. W rezultacie ostatniego szkolenia powstała Sieć Współpracy Nauczycieli Przedszkolnych, której koordynatorką wybrano panią Ewę Puszko – nauczycielkę z Przedszkola nr 2 w Sokółce. W szkoleniach uczestniczyła cała kadra pedagogiczna zatrudniona w naszych przedszkolach.

W ramach projektu przedszkolacy wyjeżdżali do Białostockiego Teatru Lalek oraz do Nadleśnictwa w Supraślu. Z warsztatów wychowawczych, których  głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, skorzystało 20 rodziców. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości między rodzicami a dziećmi. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Wsparciu rodziców służyły również dyżury psychologów, gdzie można było porozmawiać, rozwiązać problemy wychowawcze.

Wartość projektu to 326507,50 zł, w tym dofinansowanie z UE 276618,50 zł oraz wkład własny gminy – 49889zł, w tym użyczenie pomieszczeń przedszkolnych.

Wydział Oświaty

Skip to content