Zespół Szkół Rolniczych w III etapie olimpiady ZUS

Logo

14 marca w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku odbył się II etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Drugi etap odbył się na szczeblu wojewódzkim i wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły ze szkół wyłonionych w pierwszym etapie: uczniowie z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, z Zespołu Szkół Rolniczych im mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce oraz z Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. 

Każdy zespól otrzymał testy wielokrotnego wyboru zawierające 25 pytań. Za prawidłową odpowiedź można było otrzymać 1 punkt. W przypadku, gdy zespoły uzyskałyby równą liczbę punktów z testu i nie można będzie wyłonić jednego zwycięzcy, o pierwszym miejscu w etapie wojewódzkim decyduje kolejność zakończenia testu przez zespół. Taka sytuacja jednak nie miała miejsca. Pytania, które rozstrzygnęły o tym, która ze szkół będzie reprezentowała nasz region na szczeblu centralnym dotyczyły całego przekroju ubezpieczeń społecznych. Poprzez sposób rejestracji firmy, podział składek, podstawę ich opłacania, wiedzę o kontach ubezpieczonych, przez zagadnienia związane z zasiłkiem chorobowym, opiekuńczym, macierzyńskim,  świadczeniami rehabilitacyjnymi. Były również zagadnienia z zakresu wypadków przy pracy, orzecznictwa lekarskiego, rent i emerytur, aż po kapitał początkowy i trzeci filar. Nie wystarczyła tu wiedza ogólna, gdyż pytania były bardzo szczegółowe. Czas jakim dysponowali nasi olimpijczycy to 30 minut.

Komisja w składzie: Przewodniczącego Komitetu Wojewódzkiego, Dyrektora Oddziału Jerzego Kraszewskiego, oraz Członków Komitetu Wojewódzkiego w osobach Alicji Koczty, Zbigniewa Boguckiego, Katarzyny Krupickiej wyłoniła zwycięzcę. Wszyscy uczestnicy spisali się wspaniale i otrzymali w ramach podziękowania za udział drobne upominki. Ale oczywiście musiał wygrać najlepszy. Okazał się nim być Zespół Szkół Rolniczych im mjr H. Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce. III etap olimpiady odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w Centrali ZUS w Warszawie. Podczas finału o zwycięstwo będą walczyć najlepsze zespoły z całego kraju – przedstawiciele województw. Laureaci Olimpiady otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Katarzyna Krupicka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa podlaskiego


Zobacz również

Skip to content