Przyjaźń zobowiązuje

Barbara Sawicka
Barbara Sawicka

Obchody Dnia Białej Laski i 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych odbyły się w środę 19 października 2016 roku w sokólskiej Kawiarni „Lira”. W trakcie spotkania wręczono honorowe odznaki. Jedną z nich otrzymał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce Barbara Sawicka. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. Dyrektor Biura PZN w Białymstoku Agnieszka Szóstko oraz Wiceprezes Zarządu Koła PZN w Białymstoku Rafał Gawkowski.

Barbara Sawicka przypomniała, że w czerwcu 2016 roku minęło 65 lat od utworzenia PZN. Jego powstanie było ważnym wydarzeniem społecznym. Po raz pierwszy w naszym kraju powstała organizacja zrzeszająca ludzi dotkniętych kalectwem wzroku, reprezentująca ich interesy, a przede wszystkim dążąca do przewartościowania pokutującego mitu, że „niewidomym można tylko współczuć”. PZN postanowił udowodnić, że życie społeczno – zawodowe może  być także udziałem ludzi niewidomych. Obecnie w szeregach PZN jest przeszło 50 tys. członków i ich liczba ciągle rośnie.

Podczas spotkania wręczono Brązowe Odznaki Honorowe PZN. Trafiły one do Wiktorii Borys oraz Stanisławy Rusieckiej. W trakcie uroczystości wręczono również Honorowe Odznaki „Przyjaciel Niewidomych”. Otrzymali je: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, a także Anna Wasilewska i Irena Żukowska.

– Pamiętajcie Państwo, że przyjaźń zobowiązuje na wiele lat – podkreślił Rafał Gawkowski.

Prezes Barbara Sawicka podziękowała wszystkim, którzy wspierają Koło Terenowe PZN w Sokółce.

Uczestnicy jubileuszowego spotkania mieli okazję obejrzeć występ taneczno – muzyczny wychowanków Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce. Grupę młodych artystów prowadzi Justyna Horsztyńska – Szerejko. Na scenie wystąpiła również Agata Bitiucka, która jest członkiem Koła Terenowego PZN w Sokółce.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content