Komunikat Burmistrza Sokółki dot. remontu drogi krajowej nr 19

DK19, droga krajowa nr 19, GDDKiA, Kuźnica-Białystok, remont

Herb SokółkiBurmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok zrealizuje w ciągu 4 miesięcy od dnia 2 sierpnia 2016 roku (tj. od dnia podpisania umowy) remont drogi krajowej Nr 19 Kuźnica – Białystok na odcinku od km 7+000 do km 23+530 Białobłockie – Gieniusze z podziałem na 3 części.

Zakres robót przy nakładkach:

1. 7+000-17+000 – Białobłockie – Sokółka – planowana realizacja 08.2016-11.2016

Prace będą prowadzone na ½ szerokości jezdni naprzemiennie przy wahadłowym puszczaniu ruchu, sterowanie ruchem ręczne przez uprawnionych pracowników tak, by na bieżąco reagowali na długość ustawiającej się kolejki.

Ograniczenie prędkości na odcinkach w miejscowości Sokółka do 30km/h, poza miejscowością do 60km/h.

 • remont i wzmocnienie nawierzchni na odcinku Białobłockie – skrzyżowanie z ulicą Pocztową w Sokółce (nakładka bitumiczna)
 • renowacja poboczy, rowów, skarp
 • remont zjazdów i skrzyżowań
 • lokalny remont krawężników i chodników w m. Sokółka; regulacja wysokościowa chodnika na odc. od skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich do skrzyżowania z ul. Kresową oraz przy skrzyżowaniu z ul. Pocztową
 • remont zatok autobusowych
 • renowacja zieleńców wzdłuż chodników w m. Sokółka
 • karczowanie karp drzew i usunięcie kamieni z pasa drogowego
 • remont barier drogowych
 • oczyszczenie przepustów

2. 19+000-21+700 – Sokółka – Wierzchłowce – planowana realizacja 09.2016-11.2016

Prace będą prowadzone na ½ szerokości jezdni naprzemiennie przy wahadłowym puszczaniu ruchu, sterowanie ruchem ręczne przez uprawnionych pracowników tak, by na bieżąco reagowali na długość ustawiającej się kolejki.

Ograniczenie prędkości na odcinku robót do 60km/h.

 • remont i wzmocnienie nawierzchni (nakładka bitumiczna)
 • renowacja poboczy, rowów, skarp
 • remont zjazdów i skrzyżowań
 • lokalny remont krawężników i chodników w m. Sokółka (przy stacji paliw ORLEN)
 • remont zatok autobusowych
 • karczowanie karp drzew i usunięcie kamieni z pasa drogowego
 • remont barier drogowych
 • oczyszczenie przepustów

3. 22+660-23+530 – przejście przez m. Geniusze – planowana realizacja 09.2016-11.2016

Prace będą prowadzone na ½ szerokości jezdni naprzemiennie przy wahadłowym puszczaniu ruchu, sterowanie ruchem ręczne przez uprawnionych pracowników tak, by na bieżąco reagowali na długość ustawiającej się kolejki.

Ograniczenie prędkości do 60km/h (na odcinku „terenu zabudowanego”- ograniczenie do 50km/h).

 • remont i wzmocnienie nawierzchni (nakładka bitumiczna)
 • renowacja poboczy, rowów, skarp
 • remont zjazdów i skrzyżowań
 • lokalny remont krawężników i chodników w m. Geniusze
 • remont zatok autobusowych
 • karczowanie karp drzew i usunięcie kamieni z pasa drogowego
 • oczyszczenie przepustów

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content