Articles for tag: DK19, droga krajowa nr 19, GDDKiA, Kuźnica-Białystok, remont

Komunikat Burmistrza Sokółki dot. remontu drogi krajowej nr 19

Herb SokółkiBurmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok zrealizuje w ciągu 4 miesięcy od dnia 2 sierpnia 2016 roku (tj. od dnia podpisania umowy) remont drogi krajowej Nr 19 Kuźnica – Białystok na odcinku od km 7+000 do km 23+530 Białobłockie – Gieniusze z podziałem na 3 części.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content