Gmina przekaże pieniądze policji

15 lipca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Sokółka a Komendą Powiatową Policji w Sokółce. Stosowny dokument podpisali: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Komendant Powiatowy Policji w Sokółce Krzysztof Mróz.

W ramach dofinansowania realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Gmina Sokółka zobowiązała się przekazać Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce w 2016 roku kwotę 10 tysięcy złotych na rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę.

Służby mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na obszarze sokólskiej gminy, w szczególności poprzez działania ukierunkowane na zapobieżenie występowaniu przestępstw, a także innych przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spokoju mieszkańców.

Zgodnie z warunkami porozumienia, służby pełnione będą w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku w formie patrolu pieszego lub zmotoryzowanego, w umundurowaniu służbowym, według harmonogramu opracowanego w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content