Politechnika i wodociągi podpisały umowę

Do świadczenia usług badawczych, a także wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy w dyscyplinie inżynierii środowiska, w szczególności w obszarze oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych zobowiązali się szefowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce oraz Politechniki Białostockiej. W poniedziałek 18 lipca 2016 roku w sokólskim magistracie umowę intencyjną podpisali Dyrektor MPWiK Tomasz Breńko i Rektor Politechniki Białostockiej Profesor Lech Dzienis. Inicjatorem tego wydarzenia była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Podpisane porozumienie

– Politechnika bardzo chętnie bierze udział w tego typu przedsięwzięciach. Dobra współpraca jest wręcz wymagana i pozwala występować przedsiębiorstwu o różnego rodzaju dotacje unijne – powiedział Rektor Lech Dzienis.

– Dzięki temu, że przyjmujemy studentów na praktyki zawodowe do naszego przedsiębiorstwa, możemy korzystać z wykonywanych przez nich badań. Chodzi o innowacyjną gospodarkę, czyli wprowadzenie na terenie zakładu nowych rozwiązań. Bez współpracy z uczelnią, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić – przyznał Dyrektor Tomasz Breńko.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podkreśliła, że rozważany jest pomysł utworzenia przy wodociągach laboratorium lub jednostki naukowej.

Zakres współpracy po stronie Politechniki Białostockiej obejmuje m.in.:

  • świadczenie usług w zakresie prac naukowo – badawczych i opracowań technicznych dla MPWiK;
  • bieżące konsultacje i doradztwo naukowo – techniczne w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych;
  • organizowanie problemowych wykładów i seminariów;
  • zapraszanie przedstawicieli MPWiK na imprezy promocyjno – wystawiennicze organizowane w Politechnice;
  • inicjowanie wspólnych działań promocyjnych wiedzy o ochronie środowiska.

Zakres współpracy po stronie MPWiK obejmuje m.in.:

  • zapoznanie pracowników i studentów Politechniki z praktycznymi aspektami realizowanej produkcji;
  • przyjmowanie studentów na zawodowe praktyki studenckie oraz współpracę przy realizacji prac dyplomowych;
  • pomoc pracownikom Politechniki w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z badaniami naukowymi;
  • inicjowanie wspólnych przedsięwzięć badawczo – rozwojowych.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content