Zaproszenie do konkursu “Opowiedz… 2016”

Baner logówki

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców IX edycji „Działaj Lokalnie 2016″ do udziału w lokalnym etapie konkursu “Opowiedz… 2016”.

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów “Działaj Lokalnie”.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, MOTYW, a prace składane w konkursie mogą mieć formę reportażu multimedialnego lub krótkiego filmu.

Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, którzy rozpoczęli realizację projektu od czerwca przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: fundacjasfl@gmail.pl w terminie do 15 września 2016 r. do godz. 16.00.

Natomiast grantobiorcy realizujący projekty od września – termin zgłoszenia obowiązuje do 30 września 2016 r. do godz. 16.00. Natomiast dostarczanie prac konkursowych do Fundacji ustala się na dzień 20 listopada 2016 r.

Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona i przesłana do etapu ogólnopolskiego.  Pula nagród na szczeblu lokalnym na dwa lata wynosi 720 zł, w tym na rok 2016 – 360 złotych.

Osobą do kontaktu jest Pani Maria Talarczyk, tel. 85 711-57-00 lub e-mail: fundacjasfl@gmail.com

Wszystkie informacje o konkursie znajdują pod poniższym adresem:

http://www.dzialajlokalnie.pl/article-21-Informacje_o_konkursie.html#.V4eDUKJ01Ko

SFL

Skip to content