Zaproszenie na spotkanie

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza zainteresowane osoby mieszkające w okolicy ul. Białostockiej i 1-go Maja (odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. 3-go Maja) na spotkanie w sprawie przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i ul. 1-go Maja”.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, w sali nr 101.


Zobacz również