Burmistrz Sokółki informuje

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje, że na podstawie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 marca 2016 roku, znak: DIiO-420/608/2015/kjp została wstrzymana działalność firmy Landfill Pure Home Spółka z o.o. Spółka Komandytowa na składowisku w Karczach w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content