Informacja o programie “AKTYWNY SAMORZĄD 2016”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 22 lutego 2016 r. uchwałą nr 3/2016 przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2016 roku”.

Dokumentacja dotycząca programu dostępna jest na stronie internetowej www.sokolka-powiat.pl w zakładce PCPR oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok. Nr 11, tel. (85) 711 08 23.

DO POBRANIA: Obszary wsparcia programu

Iwona Rogowska
PCPR w Sokółce


Zobacz również

Skip to content