Sokółka ma Radę Gospodarczą

W czwartek 10 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Sokółki. Jej członkowie otrzymali akty powołania, które wręczyła Burmistrz Ewa Kulikowska.

Rada Gospodarcza Sokółki

Licząca 13 osób Rada ma być organem opiniodawczo – doradczym Burmistrza w zakresie konsultowania spraw dotyczących strefy gospodarczej miasta i gminy.

– Musimy myśleć długofalowo nad rozwojem Sokółki, stąd moja inicjatywa powołania Rady Gospodarczej – powiedziała Burmistrz Sokółki.

Pracę nad powołaniem Rady Gospodarczej trwały od roku. W jej skład weszli profesorowie Uniwersytetu Białostockiego i Politechniki Białostockiej oraz przedstawiciele biznesu.

– Oczekuję od Państwa, że nie będziecie jedynie ciałem opiniodawczo-doradczym. Liczę na podpowiedzi, w jakich kierunkach powinnam iść. Burmistrzem się bywa i nie można nigdy myśleć przez pryzmat jednej kadencji – podkreśliła Ewa Kulikowska.

Rada Gospodarcza ma być motorem inicjatyw rozwojowych. Będzie opiniowała i uczestniczyła w tworzeniu dokumentów programowych gminy, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Członków Rady powołuje Burmistrz. Posiedzenia Rady Gospodarczej mają odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Skład Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Sokółki:

 • prof. dr hab. Piotr Niczyporuk – Przewodniczący (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Piotr Fiedorczyk (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku)
 • Zbigniew Ganzke (Prezes PSS Jaskółka Sokółka)
 • Alfred Głuszyński (Prezes Eko-Gril Sokółka)
 • Marek Kaniewski (Prezes Chłodni Eskimos w Sokółce)
 • Janusz Kaźmierowski (Wiceprezes Metal-Fach Sokółka)
 • Eugeniusz Mieczkowski (Prezes Genes Sokółka)
 • prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałkowski (Politechnika Białostocka)
 • Urszula Moniuszko (Radca Prawny)
 • Alina Rocka (Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego “Ares” w Suwałkach)
 • Bogdan Rogaski (Prezes firmy Barter)
 • Fryderyk Szubzda (Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej)
 • dr hab. inż. Maciej Zajkowski (Politechnika Białostocka)

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content