Zaproszenie na konsultacje w sprawie ul. Wojska Polskiego

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sokółce, które odbędą się w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 17:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce w sali 101.

Serdecznie zapraszam mieszkańców nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego oraz wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również