Pomoc dla producentów żywca wieprzowego

Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 7 grudnia 2015 roku, które dotyczy pomocy dla producentów zajmujących się produkcją żywca wieprzowego na obszarze objętym programem bioasekuracji w gospodarstwach, w których w 2015 roku utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (bez względu na liczbę utrzymywanych zwierząt).

Pomoc będzie polegała na refundacji wydatków poniesionych na dostosowanie tych gospodarstw do wymogów określonych w programie bioasekuracji, który ma na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.

Rolnicy mogą składać wnioski w terminie do 14 grudnia 2015 r. w Biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content