Zaproszenie na zebranie sołtysów

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza rolników na zebranie Sołtysów Gminy Sokółka, które odbędzie się 9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, w sali „Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1.

Porządek posiedzenia:

– Informacja Pana Marka Kaniewskiego Wiceprezesa Chłodni Eskimos w sprawie możliwości zbycia produktów rolnych w Sokółce.
– Przedstawienie prowizorium budżetu gminy Sokółka na 2016 rok.
– Sprawy bieżące gminy.
– Wolne wnioski.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content