Wybrano nowe władze hufca

Sokólscy harcerze

20 listopada 2015 r. w Kawiarni „Lira” odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Sokółka. W obradach uczestniczyła Komendant Chorągwi Białostockiej hm. Hanna Horodeńska oraz pełnomocnik Chorągwi na Zjazd hm. Edyta Trzeciak.

Podczas Zjazdu dyskutowano o sprawach ważnych dla działalności i rozwoju hufca. Wyznaczono kierunki działań i przyjęto do realizacji Program Rozwoju Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka na lata 2015 -2019.

Na Zjeździe podsumowano 4 lata pracy władz poprzedniej kadencji oraz wybrano nowe władze hufca:

Komenda Hufca
phm. Edyta Wilkiel – Komendant Hufca
phm. Wojciech Dzienisowicz – Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Renata Stelmaszek – Z-ca Komendanta ds. programowych
hm. Wojciech Pietraszewski – Skarbnik Hufca
hm. Bogumił Dziedziul – Członek Komendy
phm. Leszek Zaniewski – Członek Komendy

Komisja Rewizyjna
phm. Janusz Bielawski – Przewodniczący
phm. Krzysztof Dzienis – Z-ca przewodniczącego
pwd. Łukasz Andruszkiewicz – Sekretarz

Komenda Hufca składa serdeczne podziękowania Sokólskiemu Ośrodkowi Kultury w Sokółce za możliwość organizacji Zjazdu w Kawiarni „Lira”.

Wojciech Dzienisowicz


Zobacz również

Skip to content