Informacja o przeprowadzanych badaniach ankietowych

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka.

W związku z powyższym na terenie miasta i gminy Sokółka zaczęły się badania ankietowe. Ankieterzy odwiedzają mieszkańców i przedsiębiorców osobiście oraz kontaktują się telefonicznie.

Uzyskane przez ankieterów informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Ankieterzy działają na zlecenie wykonawcy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka – Pomorskiej Grupy Konsultingowej w Bydgoszczy.

Więcej informacji o Planie dostępnych jest na stronie:
https://sokolka.pl/2015/05/22/ankieta-dot-planu-gospodarki-niskoemisyjnej/


Zobacz również

Skip to content