Ankieta dot. planu gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:
– redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
– zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój 207 (kancelaria) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl w terminie do 26 czerwca 2015 roku.

PLIKI DO POBRANIA:
Zaproszenie do wypełnienia ankiety
Ankieta dla Mieszkańca
Ankieta dla Mieszkańca
Ankieta dla Przedsiębiorcy
Ankieta dla Przedsiębiorcy
Tabela dane publiczne
Tabela dane publiczne

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Skip to content