Ankieta dot. planu gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:
– redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
– zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój 207 (kancelaria) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl w terminie do 26 czerwca 2015 roku.

PLIKI DO POBRANIA:
Zaproszenie do wypełnienia ankiety
Ankieta dla Mieszkańca
Ankieta dla Mieszkańca
Ankieta dla Przedsiębiorcy
Ankieta dla Przedsiębiorcy
Tabela dane publiczne
Tabela dane publiczne

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content