Spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami

21 i 22 lipca w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyły się spotkania Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej z mieszkańcami i przedsiębiorcami w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących przygotowania uchwały o opracowaniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sokółki.

konsultacje

W konsultacjach uczestniczyli: Pani Burmistrz Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Antoni Stefanowicz oraz Urszula Wróblewska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim za przybycie i poinformowała, że celem spotkań jest ocena ustaleń planu miejscowego oraz konieczność dokonania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu opracowania projektu uchwały nowego planu, który uwzględniałby zapotrzebowanie społeczne.

Burmistrz Ewa Kulikowska poprosiła mieszkańców i przedsiębiorców o przedstawienie swoich stanowisk.

Obowiązujący plan został uchwalony w 2006 roku, a jego zmiany nie zaspokoiły i nie rozwiązały wszystkich problemów, dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Dlatego też – z inicjatywy Pani Burmistrz – poddano ocenie mieszkańców i przedsiębiorców przygotowanie nowego planu tak, aby uwzględniał zapotrzebowanie społeczne, nowe standardy projektowe i był dostosowany do dyrektywy INSPIRE.

W trakcie obu spotkań udostępniono wnioski o zmianę zagospodarowania terenu miasta i gminy Sokółka.

Podczas konsultacji z przedsiębiorcami, poruszyli oni następujące zagadnienia:

  • ograniczenie w miejscowym planie możliwość lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych;
  • zmianę ustaleń studium w zakresie terenów po byłych kopalniach;
  • ograniczenie zasięgu strefy konserwatorskiej;
  • eliminacje wymogu zapewnienia miejsc parkingowych na terenach usługowych w centrum miasta;
  • eliminacje wymogu zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej na terenach usługowych;
  • zniesienie wymogu szerokość i wielkości działki budowlanej;
  • umożliwienie lokalizacji obiektów usługowych po granicy nieruchomości;
  • lokalizację podstrefy suwalskiej strefy ekonomicznej.

(UM)


Zobacz również

Skip to content