Podziękowanie za Kartę Dużej Rodziny

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej. Para Prezydencka na ręce Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej złożyła podziękowanie dla Gminy Sokółka za Kartę Dużej Rodziny, która „jest wyrazem troski o dobro rodzin wielodzietnych i wrażliwości na ich potrzeby oraz na włączenie się w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce”.

Podziekowanie

Przypominamy, że Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Wnioski są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7 w godz. 7-15.

Na terenie Gminy Sokółka posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na zniżki takie jak:
– niższe opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim;
– niższe opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach;
– zniżki za basen i zajęcia organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce;
– zniżki za zajęcia organizowane przez Sokólski Ośrodek Kultury;
– bezpłatne uczestnictwa w programach pomocy środowiskowej i profilaktycznej, prowadzonych przez Gminę Sokółka.

(UM)


Zobacz również

Skip to content