Sokółka w Orzyszu

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej obu gmin. Miało to miejsce w piątek 19 czerwca w Orzyszu podczas obchodów dni tej miejscowości.

Podpisywanie umowy

“Uznając, iż współpraca regionalna jest nieodzownym czynnikiem kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnej, deklarujemy współdziałanie w celu utrwalenia i intensyfikacji kontaktów gospodarczych oraz generowania pozytywnych impulsów rozwoju kulturalnego i społecznego” – czytamy w podpisanym porozumieniu.
– To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jestem przekonana, iż nasze gminy zrealizują wspólnie wiele cennych inicjatyw – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Partnerzy porozumienia zobowiązali się dołożyć wszelkich starań, aby zintegrować mieszkańców i przedsiębiorców obu regionów. Będą też wspierać, rozwijać i tworzyć wspólne inicjatywy w następujących dziedzinach: gospodarki, infrastruktury społecznej, ochrony środowiska, kultury i turystyki, edukacji, sportu oraz ochrony przeciwpożarowej.

Sokółka i Orzysz planują m.in. wspólne organizowanie spotkań o charakterze gospodarczym – targów, wystaw, sympozjów, konferencji, warsztatów. W planach jest też wzajemna pomoc w aktywnym transferze technologii między sferą nauki a gospodarką, a także realizacja projektów z funduszy zewnętrznych z nastawieniem na środki unijne.

Na Dniach Orzysza Sokółka wystawiła swój namiot promocyjny. Nasze stoisko wzbudziło powszechne zainteresowanie. Można było na nim kupić miody z pasieki Józefa i Wojciecha Zajkowskich, a także wyroby wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce. Swoimi produktami częstowała Halina Raducha z Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content