Marszałek zaprasza po stypendia

Logo Podlaskie

Do 31 lipca każdego roku przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Wnioski w sprawie przyznania nagrody należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Biuro Obsługi Klienta (parter,  pokój 022).

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr. tel. (085) 66-54-537 oraz na stronie http://www.wrotapodlasia.pl

DO POBRANIA: Wniosek (edytowalny)  Wniosek (pdf)

Paweł Żuk

Skip to content