Spotkanie z mieszkańcami Starej Kamionki

W środę 27 maja Sołtys Starej Kamionki Kazimierz Szomko oraz mieszkańcy tej wsi spotkali się z Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską, Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego.

Mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie planami rozbudowy i lokalizacji nowych kopalni kruszywa na obszarze wokół ich wsi oraz wyznaczenia w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Gminy Sokółka  terenów występowania obszarów kruszyw przewidzianych do eksploatacji w okresie perspektywicznym. Obawy te wystąpiły w związku z wykonywaniem robót geologicznych na obszarze Starej Kamionki dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa dla korytarza drogi S-19 na odcinku Kuźnica – Bielsk Podlaski na wniosek Ministra Środowiska.

Delegacja ze Starej Kamionki zwróciła się do Burmistrz Sokółki o rozważenie przystąpienia do zmiany Studium i wprowadzenia zakazu wydobycia kruszywa z uwagi na unikalny przyrodniczo – kulturalny charakter tych terenów oraz występujące na nim okazy dzikich zwierząt i ptaków.

(UM)

Skip to content