Dzień Samorządowca

Sejm RP w 2000 roku uchwalił dzień 27 maja “Dniem Samorządowca”, zaś w 2014 r. Senat ustanowił rok 2015 “Rokiem Samorządu Terytorialnego”. Data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

Z tej okazji Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w dniu 27 maja 2015 r. przekazała życzenia wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce:

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce

Składam serdeczne podziękowania za codzienną pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz trud wkładany w rozwój „naszej małej ojczyzny”.

Życzę, by dotychczasowy zapał i entuzjazm towarzyszył w następnych latach pracy oraz przynosił wymierne efekty dla rozwoju Gminy Sokółka.

Z samorządowym pozdrowieniem,
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

UMS


Zobacz również

Skip to content