Nabór wniosków o stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok.207, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. do godz.15.00 na formularzu wniosku, który jest do pobrania poniżej.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Sokółki z dnia 25 maja 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Skip to content